Fotocredit:

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Rakkestad

Miljøpartiet De Grønne i Rakkestad har politikk som er bra for både mennesker og miljø.

9. september 2015

Les hele programmet her!

Å ta vare på miljøet er å ta vare på oss selv

Klima- og miljøhensyn skal være en del av alle politikkområder. Alle våre saker skal være bra for mennesker og miljø. Vi ønsker trivelige, trygge og bærekraftige distrikter, et mangfoldig og inkluderende kultur- og arbeidsliv. Og glade barn i en skole med rom for alle.

Derfor vil vi:

  • Stanse planene om vindpark i Rakkestadfjella.
  • At alle barn og unge har trygg skolevei.
  • Arbeide for et bedre kollektivtilbud.
  • Tilrettelegge for kortreist mat og lokale matvarer.
  • Opprette et klima- og miljøkontor i kommunen, og få tilbake en miljøkonsulent.
  • Arbeide for skolehager.
  • Legge FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne til grunn for vår politikk.